Bohmans Fastigheter

 

 

 

Bohmans Fastigheter tas över av BJC Group AB

 

Den 30/11 2018 tas Bohmans Fastigheter över av BJC Group AB

BJC Group AB har lång erfarenhet av utveckla byggnader och mark till moderna bostäder och kontor. När de nu tar över Bohmans Fastigheter påbörjas arbetet med att på Norra Kajen skapa en levande miljö för boende, arbete och fritid. Läs mer om BJC på www.bjcgroup.se och följ utvecklingen i Oskarshamn på Instagram @bjc.oskarshamn 

 

Bostäder, kontor, lagring & uppställning

Bohmans gamla fanerfabrik är ett drygt 32 000 kvadratmeter stort område beläget på norra kajen i Oskarshamn. Här finns möjlighet att hyra lokaler för olika typer av ändamål som lättare industri, lageryta, kontorsytor och butiker. Det finns byggnader på totalt 21 000 kvadratmeter och möjlighet att hyra från 150-6000 kvadratmeter. Hyresgäster idag är bland andra Scania CV, Scani Trading AB, Brädholmen Event och ett stort bolag med Scania och OKG som kunder som vi bygger nya kontor åt på nära 600 kvadratmeter.

Bohmans Fastigheter AB/ Ägarna

Tillverkningen på Bohmans Fanerfabrik lades ner 2006 av ägarna DLH och kom ut för försäljning 2009. Intresset var stort och köpeskillingen var hög men ingen försäljning blev av. 2013 bildades ett konsortium av företag från Oskarshamn, Kolberga Plåtslageri AB, Fastokraten AB, Kustbygg Group AB, Jemek AB, Linds Miljö och Fastighet AB, Birger Hellman och Inge Nilsson och fastigheten köptes in. Gruppens tanke med köpet var att öppna upp den för att Oskarshamnarna skulle kunna ha glädje av en så central fastighet och skapa en genomgång med parkkänsla genom hela området.

Bohmans Fastigheter AB/ Bohmans Park

Framtiden för området ser ljust ut då hela ytan ingår i en ny detaljplan som även kommer att möjliggöra nybyggnation av bostäder på upp till hela 40 000 kvm bostadsyta med allt ifrån parkeringsgarage till bageri, butik, seniorboende, bostadsrätter och hyresrätter. Kommunens arbete med detaljplanen är i full gång och byggstart beräknas till årsskiftet 2016/2017. Oskarshamns kommun kommer att köpa ett 6500 kvm stor yta för att tillsammans med Bohmans Fastigheter AB skapa en park för rekreation och nöje på området. Läs mer om framtiden här. 

Bohmans Fastigheter AB/ Historia

Fabrikör Johan August Bohman (1864-1932) startade tillverkning av faner i Sverige. Han studerade fanertillverkning i Tyskland 1897 och konstruerade vid hemkomsten en fanermaskin av egen typ. Johan August Bohmans son, konsul Axel Bohman köpte 1929 en konkursdrabbad snickerifabrik i Oskarshamn. I fabriken startade han samma år fanertillverkningen. Under de första åren bearbetades huvudsakligen svenska träslag som alm och björk. Efterfrågan på exotiska träslag efter andra världskriget medförde en betydande import av t ex teak från Indien. Fabriken har under årens lopp exporterat till Tyskland, England, USA och Sydamerika. Under hösten 2008 läggs fabriken ner av dåvarande ägarna DLH.

 

Framtid

Bohmans fastigheter, en del av Inre Hamnen

Inre hamnen i Oskarshamn ska omvandlas från industrihamn till en del av staden och stadslivet.

Läs mer

ÅF flyttar in hos Bohmans Fastigheter

ÅF flyttar in på Bohmans Fastigheter med 25 anställda och tänker expandera ytterligare i Oskarshamn.

ÅF etablerar sig på en kontorsyta av 570 kvadratmeter på andra våningen i den tegelröda byggnaden vid Bohmans Fastigheter. Bohmans Fastigheter ligger på Norra Strandgatan i Oskarshamn och de nyrenoverade lokalerna har en gång varit sädesmagasin, den nya inredningen har blandats med rustik och modern stil.

ÅF står för Ångpanneföreningen och idag är har de totalt 7 500 anställda och omsätter runt 10 miljarder kronor. Cirka 7 000 av de anställda är ingenjörer och i vid ÅF i Oskarshamn nyanställer de ytterligare tre ingenjörer inom kort. ÅF i Oskarshamn beräknas bli 35 anställda om några år.

Bohmans Fastigheter är ett drygt 32 000 kvm stort område beläget på norra kajen i Oskarshamn. Här finns möjlighet att hyra lokaler för olika typer av ändamål som lättare industri, lageryta, kontorsytor och butiker. Det finns byggnader på totalt 21 000 kvm och möjlighet att hyra från 150-6000 kvm.

Ny detaljplan

Genom området vid Bohmans Fastigheter planeras en trevlig park. Parken kommer att skära genom det gamla fabriksområdet. 

Idéskiss: MANDAWORKS/ADEPT

Kontakta oss

BOHMANS FASTIGHETER

Bohmans Fastigheter är sedan december 2018 en del av BJC Group.

Telefon: 070-421 63 48
E-post: info@bjcgroup.se